Voordelige verzekeringen en persoonlijke service

Heeft u hulp nodig? Bel dan 072-5180180 Lokaal tarief

    Schade melden

    Schade melden bij Proteq

    Er is iets gebeurd waardoor u schade heeft. Of waardoor er schade is ontstaan bij iemand anders door uw schuld. Deze schade wilt u melden. U wilt de schade laten repareren of u wilt een vergoeding voor de ontstane schade. Het kan ook zijn dat een andere partij een schadevergoeding vraagt voor schade door uw schuld ontstaan.

    Direct online schade melden

    Op deze pagina leest u wat er gebeurt bij een schademelding. Van moet u doen? Wat kan u verwachten van ons? En wat verwachten wij van u?

    Een paar zaken zijn belangrijk bij een schademelding:

    • De polis, bent u verzekerd op het moment dat er schade ontstond.
    • De polisvoorwaarden voor het bepalen van de dekking. Bent u inderdaad verzekerd voor uw schade?.
    • De volledigheid van informatie; hebben wij alle informatie die wij nodig hebben om een schadeclaim te kunnen beoordelen. En heeft u alle informatie aan ons doorgegeven?
    • De juistheid van informatie; Is de informatie die wij hebben ontvangen correct? Is de informatie die u heeft gegeven correct? Hiermee voorkomen wij eventuele fraude en betaalt u een eerlijke premie.
    • Onafhankelijke partijen die u en ons helpen bij het bepalen van een schadebedrag. Bijvoorbeeld de expert, de reparateur.

    In het kort het schadeproces bij Proteq:    1. Er gebeurt iets waardoor u schade heeft. Of er gebeurt iets waardoor iemand anders schade heeft door uw schuld.
    2. U meldt een schade. Of een andere partij (tegenpartij) stelt ons aansprakelijk voor een schade door u veroorzaakt.
    3. Wij registreren deze melding in ons systeem. Elke melding heeft een eigen uniek schadenummer. Bewaar dit nummer goed.
      1. Uw schademelding wordt in behandeling genomen. Wij kunnen om meer informatie vragen zoals een ingevuld schadeaangifteformulier, bewijs van eigendom (aankoopnota), bewijs van vakantie (boekingsnota of reservering), getuigenverklaring, proces verbaal of andere documenten. Of wij verzoeken u om het object (telefoon, laptop, televisie) op te sturen. Dit is afhankelijk van het soort schade.
      2. De schademelding door de andere partij nemen wij in behandeling en stellen u hiervan op de hoogte. Wij vragen uw lezing van het voorval.
    4. Als wij voldoende informatie hebben gaan wij uw schademelding beoordelen. Wij letten hierbij op de geldigheid van uw verzekering en datum van schade, het soort schade en de dekking, de oorzaak van de schade.
    5. Na de beoordeling van uw schademelding laten wij u ons oordeel weten. Dit kan zijn: Volledige vergoeding, gedeeltelijke vergoeding of een afwijzing. Bij dit resultaat geven wij een toelichting (Bijvoorbeeld: waarom wijzen wij uw schadeclaim af? Waarom komt uw claim niet in aanmerking voor een volledige vergoeding? Welk bedrag maken wij aan u over? Wat zijn de eventuele gevolgen voor uw no claim korting?)
      1. Ja, ik ben het eens met jullie oordeel.
      2. Nee, ik ben het er niet mee eens. U dient een klacht in bij ons. Een klacht wordt volgens de klachtenprocedure afgehandeld.

    Wat heeft u nodig om een schade te melden?

    • Datum en plaats van het moment dat er schade ontstond.
    • Een ingevuld schadeaangifteformulier als u digitaal of schriftelijk uw schade meldt. Let op, als er behalve u nog een ander persoon betrokken is bij uw autoschade, laat deze persoon het formulier ook ondertekenen.
    • Eventueel bewijsmateriaal zoals foto's, documenten.
    • Naam en adres gegevens van betrokken personen.

    Hoe kunt u uw schade melden?

    1. Een melding via het contactformulier
    2. Een melding via e-mail naar schade@proteq.nl – stuurt u een gescand schade-aangifteformulier mee, bewijsmateriaal en foto's.
    3. U kunt telefonisch een schade melden telefonisch via 072-5180180 (lokaal tarief), op werkdagen van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 16 uur.
    4. Of schriftelijk Proteq Verzekeringen Postbus 600 1800 AP Alkmaar

    Autoschade

    Hoe vul ik het Europees Schadeformulier in?

    Een Europees Schadeformulier bestaat uit een origineel exemplaar en een doordruk. Zowel u als uw eventuele tegenpartij hebben hierdoor een eigen exemplaar om door te sturen aan de eigen verzekeraar.

    De voorzijde van het Schadeformulier dient zo volledig mogelijk te worden ingevuld en door de vermelde partijen te worden ondertekend. Leest u vóór invulling de vermelde aanwijzingen.

    De achterzijde van het Schadeformulier dient door iedere partij afzonderlijk volledig te worden ingevuld en ondertekend.

    Aandachtspunten:

    • Punt 5: Probeer gegevens van getuigen te achterhalen en noteer hun gegevens.
    • Punt 10/11: Geef duidelijk aan waar de schade zich bevindt en/of wat beschadigd is.
    • Punt 12: Plaats duidelijk een kruisje bij de uitgevoerde verrichting(en).
    • Punt 14: Noteer hier uw extra opmerkingen of maak uw voorbehoud wanneer u het ergens mee oneens bent.
    • Punt 15: Wanneer u het schadeformulier ondertekent, stemt u automatisch in met de ingevulde gegevens. Onderteken het schadeformulier dus alleen wanneer u het volledig eens bent met de ingevulde gegevens.

    Reparatie

    Zoek een Schadegarant herstelbedrijf bij u in de buurt. U kiest dan o.a. voor een kwalitatief hoog uitgevoerde reparatie met garantie, gratis vervangend vervoer en een gereduceerd eigen risico. Bovendien rekent Proteq het schadebedrag rechtstreeks af met de reparateur,u hoeft dus niet voor te financieren.

    Autoruitschade

    1. Controleer op uw polis of u verzekerd bent voor ruitschade. Bij de dekking Beperkt- en Volledig Casco is dit het geval.
    2. U hoeft een ruitschade niet aan ons te melden, behalve wanneer een ander aansprakelijk is voor de schade.
    3. Ruitschade is gedekt wanneer u de ruit laat repareren of vervangen bij een bij Glasgarant aangesloten herstelbedrijf. Het herstelbedrijf bij u in de buurt vindt u op de site van Glasgarant. Of u belt ons via 072-5180180 (lokaal tarief).
    4. Bij vervanging van de ruit dient u uw eigen risico rechtstreeks aan het herstelbedrijf te betalen.
    Online schade melden Naar boven

    Woonschade

    In geval van een woonschade biedt Proteq u de mogelijkheid tot het downloaden van een schadeformulier.

    Opsturen goederen en eigendomsoverdracht
    Wanneer je apparatuur beschadigd is en de specialist heeft vastgesteld dat herstel niet meer mogelijk is, of dat de kosten van herstel hoger zijn dan de waarde, dan vragen wij je de apparatuur en toebehoren naar ons op te sturen. Door ondertekening van je schade-aangifteformulier ga je ermee akkoord dat Proteq eigenaar wordt van je apparatuur wanneer de waarde is uitgekeerd.

    Online schade melden inboedel    Online schade melden opstal Naar boven

    Stormschade

    Zo meldt u stormschade

    1. Vul het schade-aangifteformulier in.
    2. Vraag een offerte van het herstelbedrijf (bijvoorbeeld een glaszetter).
    3. Stuur het ingevulde schade-aangifteformulier en de offerte per post.
    4. Of scan ze en verstuur ze via e-mail.

    Zo meldt u een grote schade

    Komt het totale schadebedrag boven de € 1000 en ondervindt u grote hinder van de schade? Bel dan 072-5180180. Onze medewerker zoekt samen met u de beste oplossing voor het herstellen van de stormschade.

    Deze stormschade vergoeden we niet...

    1. Een dakpan op uw auto als u alleen een WA-dekking hebt.
    2. Een omgewaaide schutting als u alleen een inboedelverzekering hebt afgesloten.
    3. Alle schade onder de € 225. Dit is het extra eigen risico dat geldt bij storm.
    4. Beschadigd tuinmeubilair.

    Reisschade

    In geval van een reisschade biedt Proteq u de mogelijkheid tot het downloaden van een schadeformulier.

    Opsturen goederen en eigendomsoverdracht
    Wanneer je apparatuur beschadigd is en de specialist heeft vastgesteld dat herstel niet meer mogelijk is, of dat de kosten van herstel hoger zijn dan de waarde, dan vragen wij je de apparatuur en toebehoren naar ons op te sturen. Door ondertekening van je schade-aangifteformulier ga je ermee akkoord dat Proteq eigenaar wordt van je apparatuur wanneer de waarde is uitgekeerd.

    Online schade melden Naar boven

    Rechtsbijstand

    De uitvoering van deze verzekering wordt gedaan door DAS Rechtsbijstand. In verband met mogelijke belangenverstrengeling is het op grond van de Europese wet- en regelgeving niet toegestaan dat Proteq de uitvoering ter hand neemt.

    Hoe u bij DAS uw zaak kunt aanmelden, leest u op Das.nl

    Naar boven

    Aansprakelijkheidschade

    Met de Aansprakelijkheidsverzekering, ook wel AVP-verzekering genoemd, bent u als particulier goed verzekerd voor schade die u anderen onbedoeld heeft toegebracht.

    U bent o.a. verzekerd voor:

    • schade veroorzaakt door u, uw partner of andere inwonende gezins- of familieleden.
    • schade veroorzaakt door uw (huis)dier.

    Lees de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht.

    Online schade melden    Download hier het schadeformulier voor de Aansprakelijkheidsverzekering

    Naar boven

    Ongevallenschade

    Met de Ongevallenverzekering bent u goed verzekerd wanneer u door een gebeurtenis plotseling en ongewild gewond raakt of zelfs overlijdt. Bij blijvende invaliditeit ontvangt u een van te voren afgesproken vergoeding en bij overlijden ontvangen uw nabestaanden een uitkering. Daarnaast genieten kinderen onder de 18 jaar een extra dekking voor tandheelkundige kosten als gevolg van een ongeval. Zo zijn u en uw naasten in ieder geval financieel beschermd bij een op zich al heel vervelende gebeurtenis.

    Lees de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht.

    Download hier het schadeformulier voor de Ongevallenverzekering.

    Naar boven

    Caravanschade

    In geval van een caravanschade biedt Proteq u de mogelijkheid tot het downloaden van een schadeformulier.

    Naar boven

    De Proteq Dier & Zorg Verzekering de zorgverzekering voor honden en katten

    Premie berekenen
    • Uw veiligheid

      Met elektronisch verzekeren kunt u in alle vertrouwen transacties uitvoeren. Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel, ook op internet.

      Lees verder
    • Privacy

      Proteq respecteert de privacy van de bezoekers van onze site. En draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

      Lees verder
    • Fraudebeleid

      In de verzekeringsbranche is vertrouwen essentieel. U vertrouwt op een goede afhandeling van uw schade. Wij vertrouwen erop dat u ons correct informeert.

      Lees verder
    • Adresgegevens

      Proteq Verzekeringen
      Burgemeester Rijnderslaan 7
      1185 MD Amstelveen
      Postbus 600
      1800 AP Alkmaar
      Tel: 072-5180180 (lokaal tarief)
      Alle gegevens